Direct contact met Vertic

Onze klantenservice
Is te bereiken via 079 321 80 21
Direct contact

Winkeltas

Artikelen 0
Bedrag € 0,00

Afrekenen
 • V.a. €50,- geen bezorgkosten
 • Levertijd 1 - 2 werkdagen
 • Gratis Retour

Tips

Waarschuwing

De uitvoering van werkzaamheden op hoogte is niet altijd geheel vrij van risico’s en dient zorgvuldig en bewust te geschieden ter voorkoming van ongevallen en persoonlijk letsel. Het voorkomen van gevaar en ongewenste situaties is van essentieel belang. Deze instructie vrijwaart de gebruiker niet van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid tot het volgen van een adequate en gerichte opleiding voor het veilig werken op hoogte en, alvorens tot werkzaamheden over te gaan, de materialen zorgvuldig te controleren.  Deze instructie heeft slechts tot doel de gebruiker te instrueren op welke manier valbeveiligingsmiddelen moeten worden toegepast om gevaar te voorkomen. 

Algemene gebruiksinformatie

Er geldt een wettelijke verplichting doelmatige voorzieningen aan te brengen bij het werken op hoogte hoger dan 2,5 meter Alvorens de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, dient er een inventarisatie en evaluatie van de risico’s te worden gemaakt. Bij het nemen van adequate  maatregelen wordt de voorkeur gegeven aan bestrijding bij de bron en gericht op collectieve bescherming. Indien het brongevaar niet kan worden weggenomen en er geen collectieve voorzieningen aanwezig zijn, moeten er maatregelen getroffen worden gericht op individuele bescherming en/of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op deze locatie zijn veiligheidsvoorzieningen aangebracht welke u dient te gebruiken om veilig op hoogte te werken op het complex. Hierbij dient u voor aanvang werkzaamheden rekening te houden met:

 • Zorg ervoor dat men weet dat u werkzaamheden op hoogte aan het uitvoeren bent.
 • Communicatiemiddelen zoals een mobiele telefoon of portofoon binnen handbereik.
 • Zorg ervoor dat de (persoonlijke) veiligheidsmiddelen die u gaat gebruiken in overeenstemming zijn met de soorten die gebruikt moeten worden in combinatie met permanente veiligheidsvoorzienngen.
 • Lees aandachtig de handleiding van de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
 • Controleer of het vereiste onderhoud en/of de inspecties zijn uitgevoerd.
 • Kijk goed na of alle componenten van het valbeveiligingssysteem in goede conditie verkeren.
 • Men mag de veilige zone niet verlaten zonder veiligheidsvoorzieningen. De veilige zone kan zijn gemarkeerd door de veiligheidslijn welke op 2 meter vanaf de dakrand loopt. Indien dit niet het geval is mag men in ieder geval niet op minder dan 4m. vanaf de dakrand werken. Voor werkzaamheden buiten de veilige zone of op minder dan 4m. vanuit de dakrand dient men de benodigde PBM’s aan te koppelen aan een dak- / muurborgpunt of veiligheidslijn welke zich het dichtst bij de werkplek bevindt.
 • Aankoppeling van valbeveiliging voordat men de onveilige zone betreedt.
 • Geen werkzaamheden uitvoeren op het dak / hoogte bij ijsvorming en overmatige gladheid en een windkracht boven 6 beaufort.
 • Controleer de veiligheidsinstructies op het informatiepaneel.

Markering

De locaties waar u verplicht bent gebruik te maken van valbeveiligingsvoorzieningen zijn gemarkeerd met bovenstaand pictogram. Voordat u gebruik maakt van de betreffende materialen dient u zichzelf eerst te overtuigen dat de materialen van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de gestelde eisen en normen. Hiervoor kunt u het identificatiepaneel van de veiligheidslijn raadplegen. Daarnaast kunt u het label raadplegen, wat aanwezig dient te zijn op ieder persoonlijk valbeschermingsmiddel. Dit label is voorzien van:

 • Naam fabrikant
 • CE nummer
 • De norm
 • Serienummer
 • Fabricagejaar

Op hoogte…. Voordat u de locatie op hoogte betreedt, dient u zich van alle omstandigheden en gevaren op de hoogte hebben gesteld en alle voorschriften te kennen zoals van toepassing voor dit complex. Houdt u echter de volgende punten in het bijzonder onder de aandacht:

 • Controleer de keuringsdatum en certificering van de aanwezige voorzieningen op het pictogram zoals hierboven afgebeeld welke is bevestigd aan de veiligheidslijn.
 • Deuren en ramen (toegang) vastzetten ter voorkoming van opsluiting en windgevaar.
 • Lichtreclame en elektriciteit van het boeibord / lichtreclame uitzetten indien hieraan gewerkt wordt.
 • Helm op indien noodzakelijk. Denk ook aan eventuele andere persoonlijke bescherming zoals handschoenen en gelaatsbescherming etc.
 • Gladheid en ijsvorming op het dak in het bijzonder bij regen.
 • Struikelen op het dak over aanwezige installaties en bliksemafleidingen.
 • Weer- en windomstandigheden. •Indien de (dak)toegang geschiedt middels een ladder dient deze te worden opgesteld bij een ladderborgingspunt waarbij de eerder genoemde signalering is weergegeven.
 • De ladder dient te worden geborgd ter voorkoming van wegglijden of omvallen.
 • De omgeving van de ladder dient u af te zetten.
 • Op het complex volgt u de looppaden of zone in de richting van de veilige zone naar de veiligheidslijn (indien aanwezig). U dient zich bij werkzaamheden aan de dakrand (buiten de veilig zone) te zekeren aan de veiligheidslijn (hoofdstuk 3).

Neem geen onnodige risico’s. Indien u niet overtuigd bent raadpleeg een collega of uw leidinggevende!

Het veiligheidsharnas

 • Een veiligheidsharnas is bij voorkeur persoonlijk en toegewezen aan één persoon en moet zijn voorzien van schouder- en beenbanden (full body harnas).
 • Een veiligheidsharnas moet voor gebruik zorgvuldig visueel worden gecontroleerd op mogelijke gebreken zoals verbuigingen van metaaldelen, losse draden, scheurtjes en ernstige vervuiling.
 • Harnas bevestigen aan bevestigingspunt of veiligheidslijn zoals genoemd in hoofdstuk 3.
 • Na een val mag het harnas niet meer worden gebruikt en moet ter keuring worden aangeboden aan een geautoriseerde organisatie en/of bevoegd persoon.
 • Trek het harnas aan volgens onderstaande instructie:
 1. Gordel bekijken en goed uithangen zonder slagen en knopen.
 2. Als een jas aantrekken.
 3. Borstgordel en beenbanden sluiten.
 4. Borstgordel en beenbanden afstellen.
© Valbeveiliging Shop 2021 | webdesign en ontwikkeling door ProSpex